Tarievenlijst Fysiotherapie

Indien particulier en verder volgens de tarieven vastgelegd met uw verzekeraar.

Zitting Fysiotherapie in praktijk € 37,50
Zitting Manuele therapie in praktijk € 43,50
Zitting Psychosomatische fysiotherapie in praktijk € 42,50
Extra lange zitting in praktijk € 49,00
Consult Fysiotherapie in praktijk € 58,50
Screening in praktijk € 11,50
Intake en onderzoek inclusief screening in praktijk € 49,00
Intake en onderzoek na verwijzing in praktijk € 49,00
Intake en onderzoek na verwijzing aan huis of in inrichting € 57,00
Zitting Fysiotherapie aan huis
€ 45,50
Zitting Fysiotherapie in inrichting € 45,50
Groepsbehandeling 2 personen € 37,00
Groepsbehandeling 3 personen € 26,40
Groepsbehandeling 4 personen € 23,25
Groepsbehandeling 5 tot 10 personen € 17,40
Niet nagekomen afspraak 1e keer  € 37,50
Te laat afgemeld € 37,50