Tarievenlijst Fysiotherapie

Indien particulier en verder volgens de tarieven vastgelegd met uw verzekeraar.

Zitting Fysiotherapie in praktijk € 37,00
Zitting Manuele therapie in praktijk € 43,00
Zitting Psychosomatische fysiotherapie in praktijk € 42,00
Extra lange zitting in praktijk € 48,50
Consult Fysiotherapie in praktijk € 58,00
Screening in praktijk € 11,00
Intake en onderzoek inclusief screening in praktijk € 48,50
Intake en onderzoek na verwijzing in praktijk € 48,50
Intake en onderzoek na verwijzing aan huis of in inrichting € 56,50
Zitting Fysiotherapie aan huis
€ 45,00
Zitting Fysiotherapie in inrichting € 45,00
Groepsbehandeling 2 personen € 36,50
Groepsbehandeling 3 personen € 25,90
Groepsbehandeling 4 personen € 22,75
Groepsbehandeling 5 tot 10 personen € 16,90
Niet nagekomen afspraak 1e keer  € 18,00
Niet nagekomen afspraak 2e en volgende keer € 22,75
Te laat afgemeld € 18,00