Tarievenlijst Fysiotherapie

Indien particulier en verder volgens de tarieven vastgelegd met uw verzekeraar.

Zitting Fysiotherapie in praktijk € 35,00
Zitting Manuele therapie in praktijk € 41,00
Zitting Psychosomatische fysiotherapie in praktijk € 40,00
Extra lange zitting in praktijk € 46,50
Consult Fysiotherapie in praktijk € 56,50
Screening in praktijk € 10,00
Intake en onderzoek inclusief screening in praktijk € 46,50
Intake en onderzoek na verwijzing in praktijk € 46,50
Intake en onderzoek na verwijzing aan huis of in inrichting € 54,50
Zitting Fysiotherapie aan huis
€ 43,00
Zitting Fysiotherapie in inrichting € 43,00
Groepsbehandeling 2 personen € 34,50
Groepsbehandeling 3 personen € 24,50
Groepsbehandeling 4 personen € 21,50
Groepsbehandeling 5 tot 10 personen € 16,00
Niet nagekomen afspraak 1e keer  € 16,00
Niet nagekomen afspraak 2e en volgende keer € 21,50
Te laat afgemeld € 16,00