Duizeligheidsklachten

Duizeligheidsklachten of vertigo

Duizeligheid is een regelmatig voorkomende klacht op het spreekuur van de huisarts. Deze klacht komt voor en neemt sterk toe naarmate men ouder wordt, wel tot 71 mensen per 1.000 mensen per jaar. De kans op vallen wordt door deze klacht verhoogd.

Ongerustheid is vaak de reden van het contact met de huisarts. Angst en het vermijden van bewegingen zijn belangrijke factoren bij het langer duren van de klacht. De klacht ‘duizeligheid’ kan variëren van een acute, heftige, kortdurende aanval tot een vage, langdurige sensatie. Zowel bij acute en heftige als bij chronische duizeligheid zijn ernstige oorzaken mogelijk, al zijn die in beide gevallen zeldzaam. Een klein percentage van de cliënten wordt voor verdere diagnostiek verwezen naar een KNO-arts, neuroloog of cardioloog.

De fysiotherapeut gespecialiseerd op duizeligheidklachten kan u, voor duizeligheidklachten die uit de nek komen, goed behandelen met triggerpointbehandelingen of manuele therapie. Ook sommige duizeligheidklachten die in het middenoor ontstaan, kunnen heel goed behandeld worden door de fysiotherapeut.
Whatsapp button