Kwaliteit en certificering

Op verzoek van het Koninklijk Nederlands Genootschap voor Fysiotherapie heeft het Centraal College van Deskundigen voor de Zorgsector besloten een certificatieschema voor extramurale fysiotherapiepraktijken op te stellen.

Als deskundigen van het dagelijks bewegen zijn fysiotherapeuten in staat een optimaal zorgaanbod voor hun patiënten te realiseren. Daarbij werken fysiotherapeuten niet alleen onderling samen, maar ze werken ook samen met andere disciplines. Het verlenen van goede zorg en de organisatie ervan dient te zijn ingebed in een goed kwaliteitssysteem.

Sinds 2012 is Fysiocentrum Pauwendaal een Plus Praktijk. Pluspraktijken zijn fysiotherapiepraktijken die aan alle kwaliteitseisen van de beroepsvereniging voldoen én aan de hoge eisen van zorgverzekeraars.
Wanneer gekeken wordt naar de kwaliteitseisen gaat het bijvoorbeeld om: 
  •  De deskundigheid van de fysiotherapeuten
  •  Het resultaat van klanttevredenheidsonderzoeken
  •  Een standaardprocedure voor het vastleggen en in kaart brengen van de klachten
  •  Het aantal behandelingen voor een bepaalde lichamelijke klacht

Andere voordelen van onze PlusPraktijk zijn:
  •  De bereikbaarheid
  •  De ruime openingstijden
  •  De korte wachttijd

 

Whatsapp button